Leje lejlighed

- At Leje lejlighed

Lejernes LO

I 1966 gennemførtes der væsentlige ændringer i boliglovgivningen, der ramte lejerne. Der blev åbnet op for en politik med ejerlejlighedsudstykninger og lejestigninger. Forud herfor var lejerne organiseret i to konkurrende lejerorganisationer: De samvirkende Lejerforeninger (stiftet i 1917) og Danmarks Lejerforbund (stiftet i 1941).

Angrebene på lejernes interesser bidrog til, at de to organisationer netop i 1966 fandt sammen og dannede Lejernes LO (LLO).

Lejernes LO har lokale afdelinger i de fleste større byer i landet. Organisationen er aktiv i forhold til boligpolitiske spørgsmål nationalt og lokalt. Derudover kan den enkelte lejer søge råd og assistance omkring lejeforhold.

© Copyright leje-lejlighed.dk - All rights reserved