Leje lejlighed

- At Leje lejlighed

Anciennitet

Anciennitet er et begreb, som angiver en persons erfaring. Anciennitet bruges primært på arbejdsmarkedet, hvor begrebet bl.a. refererer til hvor længe en lønmodtager har været ansat i sin stilling. En person, der har været ansat i 10 år, har således 10 års anciennitet på sin arbejdsplads.
Begrebet kendes også fra den almene boligsektor, hvor ancienniteten er udtryk for hvor længe man har været medlem af boligforeningen. Indenfor forsikringer beskriver anciennitet f.eks. antallet af år, som en bilist har kørt som registreret bruger af egen bil.

© Copyright leje-lejlighed.dk - All rights reserved